Gastropexie

Het vastzetten van de maag is een preventieve ingreep die kan voorkomen dat de maag gaat draaien. Door de maagwand vast te zetten aan de buikwand zit de maag vast en kan hij niet meer draaien. De maag kan nog wel groter en kleiner worden. Er kan ook nog gas ontstaan in de maag waardoor een maagdilatatie kan ontstaan. In de meest gunstige gevallen loopt het gas vervolgens via de bek of via de darmen af. In een enkel geval kan het nog nodig zijn om de hond te sonderen. (een slang in de maag brengen waardoor het gas afloopt). Doordat de maag niet kan draaien ontstaat er veel minder schade aan de maagwand en milt waardoor de situatie veel minder ernstig is.

Een maagtorsie

Het maagdilatie-volvulus syndroom is een gevreesde aandoening die bij, voornamelijk, grote honden met een diepe borstkas voorkomt. Bij deze honden ligt de maag relatief los in de buik. Hierdoor kan de maag, wanneer er zich gas in bevindt, gaan zwellen en gaan draaien. Wanneer de maag volledig gekanteld is, heeft het gas geen uitgang meer en zwelt de maag nog sneller op. Door de draaiing raken de bloedvaten die de maagwand en milt van bloed voorzien afgekneld. Als gevolg hiervan kunnen er delen van de maagwand afsterven, en de hond raakt in ernstige shock. Dit is een levensbedreigende situatie. Zelfs bij tijdig ingrijpen kunnen honden overlijden ten gevolge van de complicaties van een maagtorsie. Het ontstaan, en het voorkomen, van een maagtorsie is nog niet volledig duidelijk. Wel weten we dat het geven van kleine porties voer, beperking van stress en weinig activiteit direct na het eten kunnen voorkomen dat een hond een maagtorsie krijgt. Echter het risico blijft aanwezig!

Techniek

Het vastzetten van de maag kan op meerdere manieren gedaan worden.

1) We kunnen de buik via een snede openmaken en de maagwand van binnenuit tegen de buikwand vasthechten. Dit wordt gedaan als de maagtorsie al aanwezig is. Maar het kan ook preventief plaatst vinden. Het nadeel hiervan is dat de hond een grote wond krijgt die moet genezen.

2) Bij het vasthechten tijdens een laparoscopische kijkoperatie is dit niet het geval. Door middel van 2 sneetjes van 5 mm brengen we de camera en het instrumentarium in. De maagwand wordt opgepakt en tegen de buikwand aangebracht. Vervolgens maken we op die plek een snede van ongeveer 3-4 cm. In deze snede hechten we de maag vast. Hierdoor blijft de snede beperkt. Deze techniek kan enkel toegepast worden als preventie, dus voordat de maagtorsie opgetreden is. De wond op de buikwand, waar de maag is vastgehecht kan een aantal dagen tot weken een plooi vertonen. Dit komt vrij vaak voor en vooral bij gladharige honden duid

Nazorg

De dag van de ingreep adviseren we om de hond geen eten meer te geven. Hij mag wel drinken. De volgende dag mag de hond weer gewoon eten en drinken echter verdeeld over 3-4 porties. Dit advies geld voor een week. Daarnaast wordt geadviseerd om de hond een week aangelijnd uit te laten. Op 8-10 dagen na de ingreep volgt een wondcontrole.
Na een gastropexie kan er dus geen levensgevaarlijke maagtorsie meer optreden, maar helaas nog wel een maagdilatatie. Het advies, ook na deze operatie, blijft: kleine porties voer per keer, beperking van stress en weinig activiteit direct na het eten.

Hebt u nog vragen over de gastropexie, al dan niet met een kijkoperatie? Overlegt u dan gerust met ons.