Progesteron

Waarom testen we Progesteron bij honden?

1) Om te bepalen wanneer een teefje het beste gedekt kan worden, zodat de kans op een nestje het grootst is.
2) Indien een teefje gesteriliseerd is, maar toch loops (lijkt) te worden is er mogelijk iets niet goed gegaan bij de operatie. Er is dan vermoedelijk nog een (stukje) eierstok aanwezig en actief in de teef. Door eerst de progesteron te meten wordt de hond niet voor niets een tweede keer geopereerd. Als de progesteron verhoogd is, is er zeker nog een stukje eierstok aanwezig. Deze kunnen we bij Dierenarts Bob er heel makkelijk uithalen met de kijkoperatie.

Gemiddeld wordt een teefje eens in de zeven maanden loops. Bij kleine rassen is het loopsheid interval vaak korter dan bij de groter rassen, en enkel rashonden zijn maar één keer per jaar loops.
Tijdens deze loopsheid is de teef maar enkele dagen bereid zich te laten dekken, tijdens de vruchtbare periode. Als u een nestje met uw teefje wenst is het dus van essentieel belang om deze paar vruchtbare dagen te herkennen, immers een gemiste dekking betekend een vertraging in de dekking van minimaal een half jaar.
Nu zal de loopsheid zelf niet gauw gemist worden, de teef verliest bloed, de vulva is opgezwollen en ze is aantrekkelijk voor reuen. Echter het juiste dektijdstip bepalen is veel moeilijker, zeker als er geen (ervaren) dekreu in de buurt is. Gelukkig is er een betrouwbare test op de hoeveelheid progesteron ( zwangerschapshormoon) in het bloed van de teef, die kan vertellen wanneer de vruchtbare periode is om gedekt te worden.

De cyclus:

De hormooncyclus bij een teef bestaat uit verschillende fases, waarbij ze alleen een kort moment in de oestrus fase vruchtbaar is.

Tijdens de pro-oestrus wordt door de eierstokken veel oestrogenen gevormd. Dit hormoon bereidt de teef voor op een eventuele bevruchting.

Op de overgang van pro-oestrus naar oestrus wordt er vanuit de hersenen plotseling veel LH (luteïniserend hormoon) afgegeven. De productie van oestrogeen neemt daarna af en de eierstokken gaan nu progesteron (zwangerschapshormoon) produceren. Ongeveer 2 dagen na de LH piek vindt de ovulatie (eisprong) plaats.

De productie van progesteron stijgt daarna snel. Bij een waarde van het progesteron van 5-6 ng/ml vindt de ovulatie plaats, bij een waarde boven de 10 ng/ml moet de dekking plaatsvinden (onderstaand geïllustreerd).

Er zijn verschillende testen voor Progesteron beschikbaar en sommige testen drukken uit in ng/ml en andere in nmol/l, hierdoor is soms een omrekenfactor nodig om te kunnen vergelijken.

Bij ons in de praktijk meten we de Progesteron zelf met de Idexx Catalyst, waardoor u binnen 15 minuten een betrouwbare uitslag krijgt.

Door het progesteron gehalte te meten kan voor uw hond het juiste dektijdstip bepaald worden. Hierbij kunt u er voor kiezen om uw hond slechts één keer te laten dekken; het tijdstip is immers de juiste. Ondanks dat kunt u er natuurlijk voor kiezen om uw hond vaker te laten dekken door de reu rond het juiste tijdstip.

Iedere individuele hond heeft zijn eigen unieke cyclus en vooraf is dus zonder bloedonderzoek is de LH piek niet te voorspellen. Een hond is ongeveer 3 weken loops. Maar we kunnen dus niet zeggen of de LH piek bijvoorbeeld op dag 8 of dag 12 plaatst vindt. Vandaar dat de progesteron meting duidelijkheid kan geven wat de juiste dag is voor een dekking. Globaal genomen zijn de meeste honden vruchtbaar op de 13de dag van de loopsheid. De dag dat de teef voor het eerst (weer) bloed gaat verliezen noemen we de de eerste dag van de loopsheid.

Wilt u dus een nestje pups met uw teefje? Dan kan het testen van progesteron handig zijn om het juiste dektijdstip te bepalen. Zeker als u een stukje moet rijden naar de reu. Het is dan niet handig om voor niks te rijden!

Na ongeveer 3 weken kunnen we daarna een echo van de baarmoeder maken om te kijken of de dekking inderdaad succesvol was, en uw teefje dus zwanger is.

We plannen met u een kijkoperatie in voor uw hond indien we met de progesteron test bevestigen dat er nog een stukje eierstok (ovaria) aanwezig is bij uw al gesteriliseerde teef.

Wilt u meer weten over de progesteron test? Of heeft u andere vragen? Benader ons gerust.